Osobní a rodinná anamnéza

Vyplnění podrobného dotazníku. Zjištění zdravotního stavu, genetických předpokladů, stravovacích návyků a pohybové aktivity. Předem se vyptejte na zdravotní stav vašich rodinných příslušníků (nemoci, kterými trpí nebo trpěli), u zemřelých zjistěte věk a příčinu smrti.