Laboratorní vyšetření

Základní laboratoř, kterou vám může poskytnout váš praktický lékař v rámci preventivní prohlídky. Nejdůležitější je hladina cholesterolu (celkového, HDL a LDL), triglyceridů, glukózy v krvi, hodnoty jaterních testů, kyseliny močové, hodnoty ledvinných funkcí, u diabetiků hodnota vykovaného hemoglobinu, odpady Na, K, Cl popř. Ca a P močí. Dále sedimentace, krevní obraz a diferenciální rozpočet bílých krvinek, hodnota TSH a hormonů štítné žlázy a pohlavních hormonů u těch, kteří se léčí u endokrinologa. Prosté vyšetření moči – sediment a chemicky.

Na našem pracovišti laboratorní vyšetření neprovádíme.